<div dir="ltr"><div><div><div><div>> Je otázka zda chápat, footway chodníky přesně tak jak, jak na ně pohlíží zákon, jestli automaticky znamená chodník= zákaz cyklistům. <br>> Pokud budu mít zpevněný chodník napříč lokou, může být využitý i cyklisty. Zas naopak, je proč otagovávat zákazem pro cyklisty jen nutně <br>
> to, kde je značka zákaz cyklistům a né všechny takové komunikace, které jsou pro cyklisty i nevhodné a ohrožovali by jízdou chodce, <br>> případně další účastníky provozu.<br></div>*** na legalitu je tag access=*<br>
</div>*** na vhodnost pro horská kola je mtb:*<br><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:mtb:scale">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:mtb:scale</a><br><br>např. chodník může obecně jen chodec, je-li to někde jinak pak se přidá access tag (např. Pardubice mají některé chodníky i pro cyklisty). Nic to nemluví o tom jak ten chodník je vhodnej/pohodlnej pro kolo.<br>
<br><br></div>ha<br></div>hanoj<br></div>