<div dir="ltr"><div>Když někdo napíše jako postupovat při tomto importu, klidně se toho ujmu ale já jsem pouze uživatel ne programátor<br></div><br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Dne 3. října 2013 9:37 Václav Řehák <span dir="ltr"><<a href="mailto:rehakv01@gmail.com" target="_blank">rehakv01@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Dne 2. října 2013 12:24 Zdeněk Pražák <span dir="ltr"><<a href="mailto:zprazak@seznam.cz" target="_blank">zprazak@seznam.cz</a>></span> napsal(a):<br>
<div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr">neupravuji tagy po nikom, pouze kreslím budovy v digitalizovaných katastrech pomocí traceru a dále jsem importoval v minulosti nějaké rybníky, potoky a adresní body<br></div><div class="gmail_extra"><br></div>

</blockquote><div>Nic proti, je to určitě chvályhodné, ale nebylo by efektivnější a dlouhodobě udržitelnější se místo práce s tracerem zaměřit na (polo)automatický import z RÚIANu (adresních bodů a klidně i těch budov)?</div>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<div><br></div><div>V.</div></font></span></div></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>