<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">On 2. 11. 2013 10:36, Honza Cibulka
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:43FEF1F6-EA7F-4C98-AB66-3FA5B574A373@datastory.cz"
      type="cite">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Zdravím vespolek,
      <div>nám jeden “uživatelský” dotaz: Jak byste postupovali, pokud
        byste chtěli z OSM exportovat všechny české tratě (<a
          moz-do-not-send="true"
href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_trat%C4%9B_v_%C4%8CR">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_trat%C4%9B_v_%C4%8CR</a>)
        a sloučit ways právě do jednotlivých  tratí? U ways často chybí
        informace, o jakou trať se jedná, případně jsou popisky
        nekonzistentní a tak je výše zmíněný odkaz jedinou spojnicí
        (plánuju vyscrapovat tu tabulku, přiřadit podle ní hodnoty
        jednotlivým ways a pak sloučit - zatím ale hledám snažší
        postup).</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Díky za pomoc</div>
      <div>
        <div apple-content-edited="true">
          <div style="font-size: 13px;">--<br>
            <br>
            <span class="Apple-style-span" style="">S pozdravem</span><span
              class="Apple-style-span" style=""><br>
            </span><span class="Apple-style-span" style=""><br>
            </span><span class="Apple-style-span" style="">Honza Cibulka</span><span
              class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br>
              <br>
            </span></div>
          <div style="font-size: 13px;"><span class="Apple-style-span"
              style=""><a moz-do-not-send="true"
                href="http://datastory.cz/">http://datastory.cz</a></span></div>
          <div style="font-size: 13px;">tel: 776 307 158</div>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-cz mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    Zkuste tuto relaci, je pravděpodobně aktuálnější než wiki:<br>
    <a class="moz-txt-link-freetext"
      href="http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2332889">http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2332889</a><br>
    <br>
    Jejími členy jsou relace jednotlivých tratí jednoznačně určené
    referenčním číslem. <br>
    <br>
  </body>
</html>