<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Dobrý večer,</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">nejdříve bych Vás chtěl ujistit, že ČÚZK jako správce jednoho ze základních registrů RÚIAN má určitě zájem o zpětnou vazbu od uživatelů. Je to jeden ze způsobů, jak zkvalitňovat data RÚIAN. Rádi od Vás vaše připomínky, reklamace převezmeme a budeme se snažit je ověřit a opravit.</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Chtěl bych se zeptat o reklamaci jakých údajů uvažujete?</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">- o definiční body adresních míst</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">- o definiční body stavebních objektů</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">- o definiční body parcel</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">- existenci adresních míst, stavebních objektů</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">- atd.</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">V současné době připravujeme automatizovanou linku na příjem a distribuci reklamací některých údajů. V obdobné podobě jako u definičních bodů parcel a budov, které se vedou v ISKN, viz http://data.cuzk.cz/defbod/reklamace.php. V těchto případech jsou údaje předávány na příslušné katastrální pracoviště (dnes jich je celkem 97 v celé republice), které ji řeší. V případě dalších údajů vedených v RÚIAN (adresní místa, stavební objekty, atd.) to bude trošku složitější, neboť reklamace budou řešit editoři těchto údajů, kterými jsou stavební úřady a obce.</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Rozhodně nám jde o to, abychom data získali ve strukturované podobě, např. v XML.</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Pěkný víkend přeje</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Petr Souček</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>

<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #0070c0; mso-no-proof: yes;">---</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #0070c0; mso-no-proof: yes;">Ing. Petr Souček, Ph.D.</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #0070c0; mso-no-proof: yes;">Český úřad zeměměřický a katastrální</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #0070c0; mso-no-proof: yes;">Odbor správy dat, vedoucí oddělení provozních analýz a programování </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Consolas; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: #0070c0; mso-no-proof: yes;">Pod sídlištěm 9/1800, 18211 Praha 8</span></p>

<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Block Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:"Normální tabulka";
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-priority:99;
        mso-style-qformat:yes;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";
        mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
</style>
<![endif]-->
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: #1f497d;"> </span></p>

<div>
<div style="border: none; border-top: solid #B5C4DF 1.0pt; padding: 3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">From:</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"> Marián Kyral [<a href="mailto:mkyral@email.cz">mailto:mkyral@email.cz</a>] <br />
<strong>Sent:</strong> Thursday, April 24, 2014 3:19 PM<br />
<strong>To:</strong> OpenStreetMap Czech Republic<br />
<strong>Subject:</strong> Re: [Talk-cz] Hlášení chyb RUIAN přímo z JOSM</span></p>

</div>
</div>
<p class="MsoNormal"> </p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt;">A nebude lepší nejprve poslat dotaz na <a href="mailto:podpora@cuzk.cz">podpora @ cuzk.cz</a> jak to vidí oni? <br />
Viz <a href="http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vymenny-format-RUIAN/Vymenny-format-RUIAN-%28VFR%29.aspx">http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vymenny-format-RUIAN/Vymenny-format-RUIAN-%28VFR%29.aspx</a><br />
<br />
Zajímavé, že email na helpdesk jsem nikde neviděl, zato podpora tam je několikrát. Ovšem je možné, že to je totéž :-D<br />
<br />
Marián</p>

<p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">---------- Původní zpráva ----------<br />
Od: Zdeněk Pražák <<a href="mailto:zprazak@seznam.cz">zprazak@seznam.cz</a>><br />
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <<a href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org">talk-cz@openstreetmap.org</a>><br />
Datum: 24. 4. 2014 15:00:02<br />
Předmět: Re: [Talk-cz] Hlášení chyb RUIAN přímo z JOSM</p>

<blockquote style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 5.0pt;">
<p class="MsoNormal"> </p>

<div>
<div>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt;">než posílat za každou chybu mail na helpdesk, to vidím jako lepší vygenerovat tabulku. Za takové zahlcení by nás asi neměli rádi.</p>

</div>
<p class="MsoNormal">Pokud se týká struktury CUZK, tak jednotlivá katastrální pracoviště fungují v bývalých okresech</p>

</div>
<p class="MsoNormal">Pražák</p>

</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt;"> </p>

<div>
<p class="MsoNormal">Dne 24. dubna 2014 9:52 Petr Vejsada <<a href="mailto:osm@propsychology.cz">osm@propsychology.cz</a>> napsal(a):</p>

<p class="MsoNormal">Ahoj,<br />
<br />
Dne Čt 24. dubna 2014 08:02:08, Dalibor Jelínek napsal(a):<br />
<br />
> Cau,<br />
> jo, to by bylo fajn. Mohla by se tim rovnou plnit nejaka<br />
> databaze a i kontrolovat duplicitni hlaseni.<br />
> Ta tabulka na wiki je fakt spatne editovatelna, puvodne<br />
> jsem myslel, ze toho bude jen trochu, ale je toho az moc.<br />
> Nicmene by stale stalo za to vedet, jestli vubec maji v CUZK zajem.<br />
> Spise bych rekl, ze asi moc ne.<br />
<br />
pro začátek bych mohl vyrobit něco, co se prožene RUIANem a z každé chyby<br />
vygeneruje mail na <a href="mailto:helpdesk@cuzk.cz">helpdesk@cuzk.cz</a>. Duch uvnitř jiné budovy, budovy na sobě,<br />
AM 3km od budovy, AM 3km od ulice. Bylo by to pár (desítek) tisíc mailů ;-).<br />
Nebo z toho vygenerovat tu tabulku, jak psal Petr.<br />
<br />
Alternativa - podívat se na strukturu CUZK, myslím, že mají nějaké krajské<br />
pobočky či jinak územně členěná pracoviště a prudit tato územní pracoviště.<br />
<br />
Tak nevím, jestli jsou fakt rádi, že veřejnost využívá data od nich až takto<br />
důkladně ;-)<br />
<br />
><br />
>  Dalibor<br />
><br />
> > -----Original Message-----<br />
> > From: Petr Schönmann [mailto:<a href="mailto:pschonmann@gmail.com">pschonmann@gmail.com</a>]<br />
> > Sent: Thursday, April 24, 2014 7:38 AM<br />
> > To: OpenStreetMap Czech Republic<br />
> > Subject: [Talk-cz] Hlášení chyb RUIAN přímo z JOSM<br />
> ><br />
> > Ahoj,<br />
> ><br />
> > napadlo mne, že když chceme hlásit chyby v RUIAN CUZK, bylo by fajn<br />
> > rovnou přímo v JOSM, nežli na<br />
> > <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/chyby">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN/chyby</a> . Je to zdlouhavé a<br />
> > stále člověk musí někam přepínat aby zjišťoval dodatečné informace.<br />
> ><br />
> > Co takhle tenhle report dát do PointInfo které vpodstatě ví všechny<br />
> > poptřebné informace o objektech v RUIAN. Jen by po stitknutí tlačítka byl<br />
> > zobrazen formulář pro nahlášení chyby, kam by se zadaly zbylé informace<br />
> > jako poznámka, detailní popis a typ problému z rozklikávacího menu.<br />
> ><br />
> > Data by pak mohl odesilat na stranku <a href="http://ruian.poloha.net/chyby">ruian.poloha.net/chyby</a> kde by byla<br />
> > prehledna tabulka slouzici prevazne CUZK ke kontrole chyb.<br />
> ><br />
> > Je to jen napad, treba se nekdo chytne a zkusí zaimplementovat. Díky za<br />
> > vyslyšení.<br />
> ><br />
> > _______________________________________________<br />
> > Talk-cz mailing list<br />
> > <a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br />
> > <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br />
><br />
> _______________________________________________<br />
> Talk-cz mailing list<br />
> <a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br />
> <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br />
<br />
_______________________________________________<br />
Talk-cz mailing list<br />
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br />
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></p>

</div>
<p class="MsoNormal"> </p>

</div>
</div>
<p class="MsoNormal">_______________________________________________<br />
Talk-cz mailing list<br />
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br />
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a></p>

</blockquote>
</div>