<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ahoj,<br>
    takže mám skoro dokončenou první verzi.<br>
    <br>
    Co to umí: umí získat geometrii a kulturu prvku a následně vytvořit
    cestu nebo multipolygon (pokud existují nějaké vnitřní prvky) a
    otagovat.<br>
    Co to neumí: napojení na sousední pole (pokud se dané pole
    dotýkají), neřeší se konflikty, nekontroluje se existence daného
    objektu a zatím má každý modul samostatnou klávesovou zkratku.<br>
    <br>
    Než vám to dám k dispozici na otestování, potřebuji ještě chvíli na
    vlastní testování, ale hlavně vyřešit tyto "drobnosti"<br>
    <br>
    a) Mapování - to mám zatím takto: <br>
    <br>
    <tt><b>"orná půda":</b> "landuse": "farmland"<br>
      <b>"chmelnice":</b> "landuse": "farmland"; "crop": "hop"<br>
      <b>"vinice":</b> "landuse": "vineyard"<br>
      <b>"ovocný sad"</b>: landuse": "orchard"<br>
      <b>"travní porost":</b> landuse": "meadow"<br>
      <b>"porost RRD":</b> landuse": "forest"<br>
      <b>"zalesněná půda":</b> landuse", "forest"<br>
      <b>"rybník":</b> landuse": "reservoir"<br>
      <b>"jiná kultura":</b> landuse": "farmland"<br>
      <b>"jiná kultura (školka)":</b> landuse": "plant_nursery"<br>
      <b>"jiná kultura (zelinářská zahrada)":</b> landuse": "farmland";
      "crop": "vegetables"<br>
    </tt><br>
    Bohužel si nejsem vůbec jistý, že vše dostanu přesně tak jak je to
    napsáno výše. Už jsem narazil u "zalesněno" a "zalesněná půda".
    Bohužel nevím, kde by se daly otestovat speciální případy.<br>
    <br>
    b) LPIS nebo pLPIS? Hlavně u tagu source a ref.<br>
    Jestli do toho skriptu koukám správně, source se nastavuje na lpis a
    do ref se dá LPIS_ID. A dále se nastavuje lpis:kultura.<br>
    <br>
    Ve wiki (
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#pLPIS_-_ve.C5.99ejn.C3.BD_registr_p.C5.AFdy">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#pLPIS_-_ve.C5.99ejn.C3.BD_registr_p.C5.AFdy</a>
    ) navrhuji "source=eagri:plpis" (podle vzoru: cuzk:km,
    cuzk:ruian...)<br>
    <br>
    Místo ref= bych nastavil ref:plpis (opět dle ruian)<br>
    <br>
    Mám taky nastavit pole <b>(p)lpis:kultura</b>? A co pole <b>kultura_od</b>
    namapovaná třeba na <b>start_date</b> ?<br>
    <br>
    Co myslíte?<br>
    Marián<br>
  </body>
</html>