<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2014-08-29 18:17 GMT+02:00 Marek Chlup <span dir="ltr"><<a href="mailto:mara@chlup.net" target="_blank">mara@chlup.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">

Původně mnou uvedená olomoucká ulice:<br>
RUIAN: Na střelnici<br>
Cedule: Na Střelnici<br>
(skoro mám podezření, že v RUIAN někdo aplikoval nějaký skript...)<br></blockquote><div><br></div><div>Tak ono kdekoli dochází ke změně pravidel pravopisu, jsou z toho zmatky. Zrovna v Olomouci by mohli vyprávět… <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uli%C4%8Dn%C3%AD_tabule_U_Podjezdu.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uli%C4%8Dn%C3%AD_tabule_U_Podjezdu.jpg</a> ;-)<br>

<br></div><div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div></div></div>