<html><body><br><p>---------- Původní zpráva ----------<br>Od: Petr Vozdecký <vop@seznam.cz><br>Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org><br>Datum: 28. 8. 2014 23:56:40<br>Předmět: Re: [Talk-cz] Kontrola a doplnění ulic</p><br><blockquote><div><p><br></p><br><blockquote>Dobrý den,<br><br>nezáleží nejen na tom, co napíše úředník do RÚIAN, ale hlavně na tom, jak to schválí příslušná rada (zastupitelstvo) obce. To je pro úředníka závazné a podle příslušného usnesení by to měl zapsat do RÚIAN. <br><br>Rozhodně se názvy ulic neřídí v RÚIAN pravidly Českého pravopisu. Pokud byl název ulice schválen v minulosti, tak platí původní název, i když není v souladu s pravidly. <br><br>Některé obce (např. Zlín) využily možnost a schválily změnu názvů ulic, aby byly v souladu s pravidly Českého pravopisu. Ale některé tvrdošíjně trvají na původních názvech (např. Praha). <br><br>Největší problém to dělá školákům ...<br><br>Pěkný večer přeje<br><br>Petr Souček<br></blockquote><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Zdravím vespolek,</p><p><br></p><p>už jsem to chtěl napsat dříve, je to tak jak píše Petr Souček - za oficiální název nelze v žádném případě brát nějaké slovní spojení odpovídající (jakýmkoliv) pravidlům. Nelze tedy postupovat cestou univerzálního skriptu, který sjednotí názvy do "správných" tvarů. Historický vývoj místních názvů i neuvěřitelná lidová tvořivost místních zastupitelstev jsou autory mnoha fantaskních názvů, které jsou přes svoji "originalitu", zmatečnost a jazykovou nesmyslnost skutečnými oficiálními názvy. </p><p><br></p><p>Univerzální skript bude mít řadu dalších oříšků k řešení. Je jím třeba značný výskyt slova" ulice" v názvech ulic, přičemž mnohde je zjevně nesprávně nadbytečný a v rozporu s ofic názvem. </p><p>V Brně (a v celé řadě dalších měst) však lze např. nalézt i z pohledu uživatele map překvapivé sousloví "ulice Kosmonautů", zatímco třeba zastávka MHD je jen Kosmonautů. Zmatečné je to třeba tím, že v papírovém rejstříku tuto ulic nenajdete pod "K" ale pod "U". Různé datové zdroje pak obsahují mraky ulic s nesprávně uvedeným slovem "ulice" na začátku názvu - jak ale pomocí scriptu automaticky poznat, která "ulice" je správně a která nikoliv...</p><p></p></div></blockquote><p><br></p><p>No skript může být použit pouze na začátku, pro prvotní naplnění mapovací tabulky. Ta se pak zkontroluje a následně se pouze budou přidávat nové ulice. <br></p><p><br></p><p>Ovšem, po tom, co napsal pan Souček, bych se přikláněl k tomu, synchronizovat pojmenování ulic s RUIAN a tam kde bude potřeba, použít dodatečné klíče alt_name, loc_name, short_name.</p><p><br></p><p>Marián</p><p><br></p><blockquote><div><p><br></p><p>vop</p><p> </p><blockquote><br>-----Original Message-----<br>From: Marián Kyral [mailto:mkyral@email.cz] <br>Sent: Thursday, August 28, 2014 8:50 PM<br>To: talk-cz@openstreetmap.org<br>Subject: Re: [Talk-cz] Kontrola a doplnění ulic<br><br>Dne 28.8.2014 12:50, Jan Martinec napsal(a):<br><br>> Nicméně: ten problém s adresami ale je větší: velká a malá písmena <br>> bych považoval za ne-problém, to funguje při vyhledávání téměř všude <br>> (takže bych to neřešil a považoval za false positive); ale co se <br>> zkratkami? Třeba celý úsek podél Mariánských hradeb v Praze: ulice má <br>> name="Na Baště svaté Ludmily", zatímco adresní body "Na Baště sv. Ludmily".<br>><br>> Tedy dotaz do pléna: má smysl řešit takové (významově rovnocenné) rozdíly?<br>> (Případně, pokud ne: lze v OSMi něco označit jako "fixed: false <br>> positive"?)<br>><br>> Honza "Piškvor" Martinec<br>><br><br>Přesně tak. Co vím, je snaha v OSM mít nezkrácené názvy. Existuje dokonce skript, který projde seznam ulic a navrhne nezkrácené jméno - ul. -> ulice, tř. -> třída, nám. -> náměstím, náb. -> nábřeží...<br><br>Na cedulích se to většinou zkracuje - cedule je menší a levnější. A pak zřejmě záleží na konkrétním úředníkovi, jak to zadá do databáze a následně do RUIAN.<br>Takže pokud bychom to chtěli udělat dle pravidel OSM - tedy nezkracovat, musel by si Petr udělat nějaké mapování - RUIAN ulice - nezkrácená OSM ulice. A při aktualizaci k tomu přihlížet.<br><br>Marián<br><br><br><br><br>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</blockquote></div>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</blockquote></body></html>