<div dir="ltr"><div>tak při zkoušení upraveného traceru jsem zjisti že tracer nenahrazuje překrývající se lesy viz např pole s id lpis 9779999 nebo 9783761<br></div>Pražák<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 8. září 2014 21:19 Marián Kyral <span dir="ltr"><<a href="mailto:mkyral@email.cz" target="_blank">mkyral@email.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><span class="">
    <div>Dne 8.9.2014 14:58, Marián Kyral
      napsal(a):<br>
    </div>
    </span><blockquote type="cite"><br><span class="">
      <blockquote>
        <div style="background-color:#ffffff;color:#000000">
          <blockquote>
            <blockquote>(4) Šlo by udělat, aby při stisknuté klávese
              Ctrl se
              vynechala funkce ořezu a navázání na "cizí" polygony? Bylo
              by to
              fajn u LPISu i RUIANu. Někdy je rychlejší ručně napojit
              okolí na
              čistý polygon, než zkoumat a opravovat následky
              "automatiky".
              LPIS viz výše. RUIAN zase typicky vykusuje zářezy do
              sousedících
              budov co nejsou v RUIANu, nakreslených nepřesně podle KM.
              Takže
              musím likvidovat ocásek vyrobený v místě průniku, přitom
              by
              stačilo jen ručně posunout uzel sousední budovy kam patří.</blockquote>
            <p>Určitě. V tom původním traceru se modifikátory používaly.
              Já to
              většinou dělám tak, že dám "zpět", bod posunu a znova to
              natracuji. Ale musím si toho všimnout.<br>
            </p>
          </blockquote>
          <br>
          Já přilehlé non-RUIAN budovy preventivně posouvám pryč z
          dosahu
          traceru, pokud předem tuším problémy ;-) Ten modifikátor by se
          hodil.<br>
        </div>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <p>OK. To by mělo být jednoduché.  ;-)</p>
      <p><br>
      </p>
    </span></blockquote><span class="">
    <br>
    Tak hotovo. Bohužel nový způsob distribuce aktualizací momentálně
    nefunguje [1]. Tak tady je prozatímní odkaz:
    <a href="http://osm.kyralovi.cz/bin/Tracer-testing.jar" target="_blank">http://osm.kyralovi.cz/bin/Tracer-testing.jar</a><br>
    <br>
    Bacha: změnil jsem název na Tracer-testing. Doporučuji smazat starý
    Tracer.jar v .josm/plugins adresáři. A pak je potřeba v konfiguraci
    znova povolit plugin Tracer-testing. Doufám, že se problém brzo
    vyřeší a pak se bude tracer aktualizovat sám, skrz oficiální kanál.
    A skončí lovení aktuální verze pluginu v hloubi konference. Někteří
    si to neužívají a mně se to taky moc nelíbí.<br>
    <br></span>
    [1]
    <a href="http://permalink.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap.josm.devel/5934" target="_blank">http://permalink.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap.josm.devel/5934</a><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br>
    Marián<br>
    <br>
    <br>
  </font></span></div>

<br>_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>