<html><body>Dobrý den,<div>už nějakou dobu se věnuji překladu tagovacího schématu železniční (resp. kolejové) dopravy z OpenRailwayMap (<a href="http://www.openrailwaymap.org/">http://www.openrailwaymap.org/</a>; schéma <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenRailwayMap/Tagging">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenRailwayMap/Tagging</a>). Jedná se o schéma vytvořené německou komunitou k přesnému, systematickému a logickému způsobu popisu tamní železniční sítě. Už nyní je v Německu a Rakousku hojně využíváno. </div><div><br></div><div>Základem schématu je rozšíření dosavadních tagů a způsobů mapování o další detaily. V několika případech je ale zavrhuje, ovšem vždy z dobrých důvodů, které jsou vysvětleny. Rád bych tímto modelem nahradil současný způsob značení českých železnic, který je zastaralý a nekonzistentní. <span style="line-height: 1.3;">Součástí textu jsou i poznámky a návrhy týkající se věcí, které bych chtěl projednat s komunitou. </span><span style="line-height: 1.3;">S radostí uvítám případné dotazy, připomínky, návrhy nebo kritiku. </span></div><div><br></div><div>V části týkající se kolejí se jedná prakticky pouze o rozšíření o další specializované tagy, které např. řeší routing. Hlavní změny nastávají v části popisující nádraží a zastávky, kde se snaží skloubit "zažité" tagování veřejné hromadné dopravy (railway=station atd.) a "nový" public_transport. Menší změny jsou i v typech relací popisující trasy jak dopravy, tak i dopravní cesty a infrastruktury.<br></div><div><br></div><div>Překlad je zde (dostupný zatím pouze odkazem): <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/railway_tagging">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/railway_tagging</a>. Nejedná se pouze o překlad, ale spíše adaptaci modelu na české prostředí. Přidávám i návrhy hodnot u klíčů typu operator nebo network. Snažím se v poznámkách také komentovat, co by adaptace pro danou oblast znamenala pro současný stav. Překlad není kompletní, protože původní schéma je opravdu až zbytečně detailní, např. obsahuje značení pro železniční signalizaci, podrobný popis systému elektrifikace apod.</div><div><br></div><div>Pokud by nikdo nebyl proti, nahradil bych tímto schématem kapitolu o železnici v Editting Standards pro ČR. Současně bych začal pracovat i na příkladech. Nakonec bych uvedl, že neexistuje žádná podobně propracovaná alternativa a že toto schéma se již <span style="line-height: 1.3;">v zahraničí </span><span style="line-height: 1.3;">používá.</span></div><div><span style="line-height: 1.3;"><br></span></div><div>Těším se na příp. dotazy,</div><div>Michal</div><div><br></div><div><br></div></body></html>