<html><body>---------- Původní zpráva ----------<br><p>Od: Martin Švec - OSM <osm@maatts.cz><br>Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org><br>Datum: 28. 5. 2015 14:19:30<br>Předmět: Re: [Talk-cz]
 LPIS: Tráva na orné, Úhor, Jiná trvalá kultura</p><br><blockquote>Dne 28.5.2015 13:36, Martin Švec - OSM napsal(a):<br>> Dne 28.5.2015 07:46, Marián Kyral napsal(a):<br>> ><br>> > ---------- Původní zpráva ----------<br>> > Od: Pavel Machek <pavel@ucw.cz><br>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org><br>> > Datum: 27. 5. 2015 23:34:09<br>> > Předmět: Re: [Talk-cz] LPIS: Tráva na orné, Úhor, Jiná trvalá kultura<br>> ><br>> ><br>> >     On Wed 2015-05-27 21:56:35, Marián Kyral wrote:<br>> >     > Ahoj,<br>> >     > v LPIS se objevily nějaké novinky a chtěl jsem se poradit, jak to<br>> >     > nejlépe namapovat. A pokud máte i další, nenamapované kultury,<br>> >     tak je<br>> >     > přidejte. Martin mi poslal nějaké patche a koncem týdne bych<br>> >     chtěl vydat<br>> >     > aktualizovanou verzi Traceru.<br>> >     ><br>> >     > Takže prozatím známé novinky:<br>> >     ><br>> >     > *tráva na orné [1]*<br>> >     > - tohle si představuji jako třeba jetel na poli - pořád to je<br>> >     pole, jen<br>> >     > se pěstuje tráva<br>> >     > - navrhuji /landuse=farmland, crop=grass/<br>> ><br>> >     No nevim; nebylo by lepsi landuse=meadow, note=meadow on<br>> >     farmland? Jak<br>> >     v terenu poznam jestli je to louka nebo trava na orne pude?<br>> ><br>> ><br>> > Těžko říct. Asi stejný případ je, když zemědělec zorá louku a na rok<br>> > dva tam něco zasadí.<br>> ><br>><br>> Koukám do zdrojáků, "trávu na orné" už teď tagujeme jako<br>> landuse=farmland, crop=grass. Ono v dlouhodobým horizontu tam<br>> pravděpodobně častěji bude pole než louka :-)<br>><br>> ><br>> >     > *úhor [2]* -<br>> >     > - Dočasně neobdělávané pole<br>> >     > - mapování /landuse=farmland/, ale ještě by to asi chtělo něco k<br>> >     >tomu.*<br>> ><br>> >     crop=none? crop=not_now?<br>> ><br>> ><br>> > /crop=no/ vypadá docela slibně.<br>> ><br>><br>> Souhlasím s landuse=farmland, crop=no.<br>><br>> Zůstává nám "jiná trvalá kultura", ale těch jsem viděl tak málo, že<br>> jsem nevypozoroval co přesně to má být.<br><br>No, takže podle [1]: "Jinou trvalou kulturou" se rozumí zemědělsky <br>obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou, která není uvedena v <br>odstavcích 6 až 10., s odkazem na nařízení EU:<br><br>Podle Čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady <br>(EU) č. 1307/2013, v platném znění. [2]: "permanent crops" means <br>non-rotational crops other than permanent grassland and permanent <br>pasture that occupy the land for five years or more and yield repeated <br>harvests, including nurseries and short rotation coppice; („trvalými <br>kulturami“ kultury jiné než trvalé travní porosty<br>a stálé pastviny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, <br>jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a poskytují opakované <br>sklizně, včetně školek a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve <br>výmladkových plantážích;)<br><br>A teď babo raď. Já bych to viděl na landuse=farmland bez dalších <br>přívlastků. ;-)<br></blockquote><p><br></p><p>Tak v tomto konkrétním případě to vypadá spíše jako neoplocený sad.</p><p>http://mapy.cz/zakladni?x=18.5414672&y=49.6812013&z=18&l=2&pano=1&base=ophoto&pid=7119909</p><p>(ta plocha vpravo)</p><p><br></p><p>Marián<br></p><p><br></p><p> <br></p><blockquote><br>Martin<br><br>[1] <br>http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=regulation&section=1&id=83126&name=307/2014<br>[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1307<br><br><br><br>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</blockquote></body></html>