<html><body>Mimochodem,<br>když se podívám na tu odkazovanou vyhlášku 103/2010 [1] je tam v § 3 bod:<br><br><var>(4)</var><i> Prostorová data a služby založené na prostorových datech 
se poskytují pouze pro účel sjednaný ve smlouvě, pro další užití dat se 
vždy uzavírá nová licenční smlouva nebo mění platná smlouva.</i><br><br>Takže klíčové asi bude jakou licenci vlastně mají ty WMS služby.<br><br>Jak by ta licence měla vypadat a co by měla obsahovat stanovuje zákon 123/1998 [2] v § 11c.<br><br>Z toho všeho mi vyplývá, že by stačilo zjistit, jaká je vlastně licence pro WMS služby. Mělo by to být v metadatech.<br><br>Pokud to je ta kouzená formulka "<span class="hodnota">Žádné podmínky neplatí.", tak není co řešit. Pokud nebudeme ty původní fotky distribuovat dále</span>, tak si podle nich můžeme kreslit co chceme. Uvedení zdroje by mělo stačit.<br><br>Viz třeba [3]:<br><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Omezení zdroje</span></i><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Legislativní omezení služby</span></i><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Podmínky pro přístup a užití: </span><span class="hodnota">Žádné podmínky neplatí.</span></i></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Podmínky pro přístup a užití: </span><span class="hodnota">Výdejní jednotka není stanovena.</span></i></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Podmínky pro přístup a užití: </span><span class="hodnota">Bez poplatků.</span></i></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Omezení veřejného přístupu: </span><span class="hodnota">jiné omezení</span></i></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Jiná omezení: </span><span class="hodnota">Opětovnému využití dat zpřístupněných službou  pro obchodní účely je zamezeno začleněním ochranných znaků (copyright ČÚZK).</span></i></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Jiná omezení: </span><span class="hodnota">http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky_sluzby_CUZK.pdf</span></i></div></div><div class="zalozka"><i><span class="parametr">Bezpečnostní omezení služby</span><span class="parametr"><div class="zalozka"><span class="parametr">Klasifikace: </span><span class="hodnota">neklasifikované</span></div></span></i></div></div><i></i><br><br>[1] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-103<br>[2] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123<br>[3] http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28qsbshgnjzbirijrj1izdhlvw%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&metadataID=CZ-CUZK-WMS-ORTOFOTO-P&metadataXSL=Full&side=wms.verejne<br><br>Nejsem právník, takže jak to vidíte vy? Co kdybychom se zeptali, co vlastně ta formulka "<span class="hodnota">Žádné podmínky neplatí." přesně znamená.<br><br>Marián<br><br></span><p>---------- Původní zpráva ----------<br>Od: Marián Kyral <mkyral@email.cz><br>Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org><br>Datum: 2. 7. 2015 9:34:16<br>Předmět: Re: [Talk-cz]
        Ortofoto Re: Je možno kopírovat z jiných map?</p><br><blockquote><div>Ahoj,<br>plně souhlasím s tím, že by to chtělo vyjasnit.<br><br>Jestli se nemýlím, tak KM jsou volně dostupné ze zákona. Nicméně, pokud mají všechny WMS služby ČÚZK stejné podmínky použití a odkazují se na stejný dokument [1], tak by to implikovalo, že s nimi můžeme dělat úplně to samé jako s KM. Mohli bychom tedy používat ortofoto i WMS - ZABAGED.<br><br>Ale na [2] lze najít:<br><br><i>licence: vyjádření <a href="http://www.mail-archive.com/talk-cz@openstreetmap.org/msg08077.html">ZÚ 12/2011</a>, obecné <a href="http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.html">licenční podmínky</a>:
2.8.1. Veškeré užití digitálních produktů podléhají ochraně zákona. ...
2.8.2 Vlastní potřebou není užití digitálních produktů k vytvoření 
kartografického díla. ... 4.1 Bezplatně poskytované prohlížecí služby 
nejsou určeny ke komerčnímu užití a podléhají autorsko-právní ochraně 
zákona č. 121/2000 Sb. Pro jejich šíření, reprodukci v původní či 
pozměněné podobě i nekomerčního charakteru, je nutný písemný souhlas ZÚ.</i><br><br>Je tedy otázka, zda se za ty čtyři roky něco změnilo, nebo toto vyjádření stále platí.<br><br>Když ale kouknu na ty jejich obchodní podmínky je tam následující definice:<br><br><h2 style="margin-top:0cm"><i><a name="_Toc420594553"><span style="mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">  
</span></span></span><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;
mso-bidi-theme-font:minor-latin">Obchodní podmínky pro digitální a tištěné
produkty</span></a><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:
minor-latin"></span></i></h2><i>

</i><p><i><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:
minor-latin">Digitálními produkty se zde rozumí datové sady, dále „data“ (odst.
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 části B Ceníku) a stahovací
služby WFS (odst. 9.2 části B Ceníku).</span></i></p><i>

</i><p><i><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:
minor-latin">Tištěnými produkty se zde rozumí mapy, publikace a tisk
z dat (odst. 4 části B Ceníku).</span></i></p><br>O WMS se tam mluví jen v souvislosti se studenty. Jinak ne. Docela by mně zajímalo, jak je vlastně WMS v rámci těchto digitálních produktů definováno.<br><br>[1] http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky_sluzby_CUZK.pdf<br>[2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_ortofotomapa<br><br>Marián<br><br>---------- Původní zpráva ----------<br><p>Od: Mirek Dlask <dlask.m@gmail.com><br>Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz@openstreetmap.org><br>Datum: 2. 7. 2015 8:52:11<br>Předmět: Re: [Talk-cz]
Ortofoto Re: Je možno kopírovat z jiných map?</p><br><blockquote><div><div>Používám barevnou ortofotomapu jako ověřovací zdroj.<div><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Ov.C4.9B.C5.99ovac.C3.AD_zdroje">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Ov.C4.9B.C5.99ovac.C3.AD_zdroje</a></div><div><br></div><div>Zatím nikdo neřekl (nenapsal), že je to licenčně, právně plnohodnotná náhrada černobílé ortofotomapy. </div><div><br></div><div>Příklady použití té barevné ověřovací:</div><div>Např. chci natrasovat budovy v části obce Pusté Žibřidovice.</div><div>První na co narazím je silnice procházející skrz domy např. čp. 46 a 58. </div><div><a href="http://www.openstreetmap.org/node/332525687#map=19/50.08680/16.97840">http://www.openstreetmap.org/node/332525687#map=19/50.08680/16.97840</a><br></div><div>Z ortofota je zřejmé, že chyba je v OSM. Data z RUIAN se kryjí s ortofotomapou.</div><div><br></div><div>Nic mi nebrání silnici opravit podle vrstvy s katastrální mapou - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa</a>   </div><div><br></div><div>Na druhý pohled nacházím budovy, které patrně již neexistují a které podle míry destrukce buď ignoruji, nebo trasuji a měním na building=ruins.</div><div><br></div><div>Pak jsou budovy o jejichž tvaru, či poloze mám pochybnosti. Např.: <a href="http://www.openstreetmap.org/node/840081158">http://www.openstreetmap.org/node/840081158</a>  </div><div>Co když obtáhnu tvar budovy? Ignoruji tvar střechy, dokonce i komín. Poruším nějakou licenci, nařízení, zákon?<br></div><div><br></div><div>Bohužel v RUIAN jsou budovy reprezentovány jen definičním bodem. </div><div>Tvar budovy chybí, takže například babička z Pustých Žibřidovic si nemůže ověřit, zda je její chaloupka  v katastrální mapě správně zanesena. </div><div>Tvar budovy v tomto případě neodpovídá  ani tvaru parcely <a href="http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1425326809">http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1425326809</a>.</div><div>A tvaru parcely neodpovídá ani budova podle ortofotomapy.</div><div><br></div><div><br></div><div>Podobně. Pokud si tužkou naskicuji ženskou postavu z proslulé malby proviním se něčím? Vzhledem k mému umění nakreslím postavičku hodící max. na dveře dámského WC.</div><div><br></div><div>Nevím jestli  někdo dokáže v nedokonalém obrysu postavy/budovy najít zdroj inspirace/informace.</div><div>Kde je hranice mezi dovoleným a zakázaným?</div><div><br></div><div>Jiný příklad použití.</div><div>Cesta o které vím, že prochází mezi loukou a polem, přesto v OSM místy zasahuje do lpis pole, či lpis louky. Předpokládám, že mi nic nebrání v ověření na ortofotomapě a opravě cesty.</div><div><br></div><div>Podobně hranice lpis pole a uhul lesa. Z ortofomapy si ověřím, že les je až k poli a můžu jeho hranice posunout.</div><div>Ale co když je tam něco dalšího? Můžu mezi pole a les vložit pruh louky, křoví ...?</div><div>Stále nevím, kde je hranice mezi tím, co smím a tím, co je zakázáno. </div><div><br></div><div>Všechny WMS služby poskytované ČÚZK mají stejné podmínky užití. Katastrální mapu smíme používat (obkreslovat), zatímco ortofotomapa je pouze ověřovací zdroj?</div><div><br></div><div><a href="http://geoportal.cuzk.cz/(S(bthhcyy5do50tnklvyt0jwux))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311">http://geoportal.cuzk.cz/(S(bthhcyy5do50tnklvyt0jwux))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311</a><br></div><div><br></div><div>M.D.<br></div><div>  </div></div><div><br><div>Dne 1. července 2015 11:57 Pavel Machek <span><<a href="mailto:pavel@ucw.cz">pavel@ucw.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On Fri 2015-06-26 06:16:09, Jachym Cepicky wrote:<br>
> cenia imho neni uredni dilo a pokud si pamatuju, mame explicitni nesouhlas<br>
> s pouzivanim ortofota z cenie jako podklad pro kresleni, pouze pro vizualni<br>
> kontrolu.<br>
<br>
Tak ja nevim jestli je to cenia, stary cernobily ortofoto, pokryva<br>
celou republiku, ve slusnym rozliseni, bylo chvili na openaerial<br>
map, dovoleni jsme meli. Funguje nekomu? Pripadne.. co pouzivate?<br>
<span><font color="#888888">                                                                        Pavel<br>
<br>
--<br>
(english) <a href="http://www.livejournal.com/~pavelmachek">http://www.livejournal.com/~pavelmachek</a><br>
(cesky, pictures) <a href="http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html">http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</font></span></blockquote></div><br></div>
</div>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</blockquote></div>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br>Talk-cz@openstreetmap.org<br>https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</blockquote></body></html>