<div dir="ltr">Používám barevnou ortofotomapu jako ověřovací zdroj.<div><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Ov.C4.9B.C5.99ovac.C3.AD_zdroje">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Ov.C4.9B.C5.99ovac.C3.AD_zdroje</a></div><div><br></div><div>Zatím nikdo neřekl (nenapsal), že je to licenčně, právně plnohodnotná náhrada černobílé ortofotomapy. </div><div><br></div><div>Příklady použití té barevné ověřovací:</div><div>Např. chci natrasovat budovy v části obce Pusté Žibřidovice.</div><div>První na co narazím je silnice procházející skrz domy např. čp. 46 a 58. </div><div><a href="http://www.openstreetmap.org/node/332525687#map=19/50.08680/16.97840">http://www.openstreetmap.org/node/332525687#map=19/50.08680/16.97840</a><br></div><div>Z ortofota je zřejmé, že chyba je v OSM. Data z RUIAN se kryjí s ortofotomapou.</div><div><br></div><div>Nic mi nebrání silnici opravit podle vrstvy s katastrální mapou - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa</a>   </div><div><br></div><div>Na druhý pohled nacházím budovy, které patrně již neexistují a které podle míry destrukce buď ignoruji, nebo trasuji a měním na building=ruins.</div><div><br></div><div>Pak jsou budovy o jejichž tvaru, či poloze mám pochybnosti. Např.: <a href="http://www.openstreetmap.org/node/840081158">http://www.openstreetmap.org/node/840081158</a>  </div><div>Co když obtáhnu tvar budovy? Ignoruji tvar střechy, dokonce i komín. Poruším nějakou licenci, nařízení, zákon?<br></div><div><br></div><div>Bohužel v RUIAN jsou budovy reprezentovány jen definičním bodem. </div><div>Tvar budovy chybí, takže například babička z Pustých Žibřidovic si nemůže ověřit, zda je její chaloupka  v katastrální mapě správně zanesena. </div><div>Tvar budovy v tomto případě neodpovídá  ani tvaru parcely <a href="http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1425326809">http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1425326809</a>.</div><div>A tvaru parcely neodpovídá ani budova podle ortofotomapy.</div><div><br></div><div><br></div><div>Podobně. Pokud si tužkou naskicuji ženskou postavu z proslulé malby proviním se něčím? Vzhledem k mému umění nakreslím postavičku hodící max. na dveře dámského WC.</div><div><br></div><div>Nevím jestli  někdo dokáže v nedokonalém obrysu postavy/budovy najít zdroj inspirace/informace.</div><div>Kde je hranice mezi dovoleným a zakázaným?</div><div><br></div><div>Jiný příklad použití.</div><div>Cesta o které vím, že prochází mezi loukou a polem, přesto v OSM místy zasahuje do lpis pole, či lpis louky. Předpokládám, že mi nic nebrání v ověření na ortofotomapě a opravě cesty.</div><div><br></div><div>Podobně hranice lpis pole a uhul lesa. Z ortofomapy si ověřím, že les je až k poli a můžu jeho hranice posunout.</div><div>Ale co když je tam něco dalšího? Můžu mezi pole a les vložit pruh louky, křoví ...?</div><div>Stále nevím, kde je hranice mezi tím, co smím a tím, co je zakázáno. </div><div><br></div><div>Všechny WMS služby poskytované ČÚZK mají stejné podmínky užití. Katastrální mapu smíme používat (obkreslovat), zatímco ortofotomapa je pouze ověřovací zdroj?</div><div><br></div><div><a href="http://geoportal.cuzk.cz/(S(bthhcyy5do50tnklvyt0jwux))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311">http://geoportal.cuzk.cz/(S(bthhcyy5do50tnklvyt0jwux))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&text=WMS.verejne.uvod&head_tab=sekce-03-gp&menu=311</a><br></div><div><br></div><div>M.D.<br></div><div>  </div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 1. července 2015 11:57 Pavel Machek <span dir="ltr"><<a href="mailto:pavel@ucw.cz" target="_blank">pavel@ucw.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On Fri 2015-06-26 06:16:09, Jachym Cepicky wrote:<br>
> cenia imho neni uredni dilo a pokud si pamatuju, mame explicitni nesouhlas<br>
> s pouzivanim ortofota z cenie jako podklad pro kresleni, pouze pro vizualni<br>
> kontrolu.<br>
<br>
Tak ja nevim jestli je to cenia, stary cernobily ortofoto, pokryva<br>
celou republiku, ve slusnym rozliseni, bylo chvili na openaerial<br>
map, dovoleni jsme meli. Funguje nekomu? Pripadne.. co pouzivate?<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">                                                                        Pavel<br>
<br>
--<br>
(english) <a href="http://www.livejournal.com/~pavelmachek" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.livejournal.com/~pavelmachek</a><br>
(cesky, pictures) <a href="http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</font></span></blockquote></div><br></div>