<div dir="ltr">Hradiště jsem aktualizoval hranice - odebral jsem z multipolygonu již neplatné hranice katastrů a přidal aktuální. Nejsem si 100% jistý, že je to dobře, pokud někdo zkontroluje, bude jen dobře. <div>JAnD</div><div class="gmail_extra"><br>
<br><div class="gmail_quote">Dne 13. ledna 2016 11:56 Petr Morávek [Xificurk] <span dir="ltr"><<a href="mailto:petr@pada.cz" target="_blank">petr@pada.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ahoj,<br>
<br>
dokončil jsem aktualizaci administrativních hranic včetně všech změn<br>
vojenských újezdů.<br>
<br>
Teď by bylo potřeba aktualizovat polygony landuse=military - ty by měly<br>
podle mě pokrývat jen oblasti skutečně používané armádou a typicky<br>
(částečně) uzavřené pro veřejnost. Tzn. stejně jako doteď nutně nemusí<br>
být přesně shodné s administrativní hranicí vojenského újezdu.<br>
<br>
Neměl jsem ještě čas hledat, jak se v jednotlivých újezdech od nového<br>
roku změnil režim, co je/není přístupné atd. Takže pokud máte někdo k<br>
některé z oblastí bližší vzta, napiště a klidně se pusťte do úprav.<br>
<br>
Tady je přehled aktuální situace:<br>
<br>
1. Brdy<br>
Vojenský újezd zanikl, jeho území je rozporcováno mezi přilehlé obce.<br>
<br>
landuse=military: <a href="http://www.openstreetmap.org/relation/67882" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/67882</a><br>
- Odpovídá staré nepřístupné oblasti, v velké části je veden pop cestách<br>
administrativních hranic.<br>
- Zatím jen proběhlo přetagování na CHKO.<br>
- TODO: Opravit hranici CHKO - pokud vím, tak do něj spadají i oblasti<br>
mimo bývalý újezd a naopak. Dokud nebude dokončena sanace celého území,<br>
tak by měl alespoň někde zůstat military=danger_area.<br>
<br>
<br>
2. Libavá<br>
Došlo ke zmemnšení újezdu:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/relation/437075" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/437075</a><br>
<br>
landuse=military: <a href="http://www.openstreetmap.org/way/28354068" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/way/28354068</a><br>
- Nepřesný polygon vojenského prostoru, nepoužívá cesty adm. hranic.<br>
- TODO: Předělat na multipolygon užívající adm. hranic + zmenšit území<br>
vojenského prostoru.<br>
<br>
<br>
3. Březina<br>
Došlo ke zmenšení újezdu:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/relation/440731" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/440731</a><br>
<br>
landuse=military: <a href="http://www.openstreetmap.org/relation/50875" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/50875</a><br>
- Multipolygon používá cesty adm. hranic.<br>
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.<br>
<br>
<br>
4. Hradiště<br>
Došlo ke zmenšení újezdu:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/relation/439469" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/439469</a><br>
<br>
landuse=military: <a href="http://www.openstreetmap.org/relation/1753105" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/1753105</a><br>
- Multipolygon používá převážně cesty adm. hranic.<br>
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.<br>
<br>
<br>
5. Boletice<br>
Došlo ke zmenšení újezdu:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/relation/438525" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/438525</a><br>
<br>
landuse=military: <a href="http://www.openstreetmap.org/relation/3463628" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/relation/3463628</a><br>
- Multipolygon používá převážně cesty adm. hranic.<br>
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.<br>
<br>
<br>
<br>
S pozdravem,<br>
Petr Morávek aka Xificurk<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</blockquote></div><br></div></div>