<html><body>Přetrasovával jsem pole LPIS v okolí Nové Paky a všiml jsem si, že tracer nechává neořezané zbytky bv případě, že nově trasovaný polygon LPIS má tagy landuse forest - viz polygon číslo LPIS 18004677<br>nechal jsem zatím u tohoto polygomu neořezané zbytky<br>Pražák<br><br></body></html>