<div dir="ltr"><div><div><div><div>Dobrý den,<br></div>jsem studentem ČVUT Fsv a právě píši bakalářskou práci pod vedením Ing. Martina Landy, Ph.D.  na téma "Začleňování geografických datových sad do OSM". V rámci toho zpracovávám metodiku importů do OSM a navrhnout vhodná data, která by se mohla začlenit z IPR. Případně připravit SQL dump.<br> <br>Vím, stále je tu licenční problém, ale téma mohu zpracovat a připravit pro pozdějšího import, až se problém licence vyřeší. <br><br></div>Proto se tedy obracím na vás, jako komunitu, a chtěl bych prodiskutovat, která data jsou vhodná pro import.<br> <br>Dle mého názoru by se mohly importovat (připravit pro import) tyto bodové prvky:<br></div><br><br> - Parkovací automaty <br>  V osm je jich našel jen do 20 s atributy <br>   amenity=vendings_machine <br>   vending=parking_tickets<br><br></div><div>  V databázi IPR jich je 451. Bohužel u nich nemají moc údajů, zdali se dají použít platební karty atd. Mají tam pouze TYP a z toho to nedokáži určit. <br>K atributům již zmíněným výše bych přidal hodnoty ze sloupce POSKYT k atributu source=* (hodnoty buď  HMP-IPR  nebo  MHMP-M )<br><br> </div><div><br></div><div> - Veřejné toalety <br>   Je zde dost bodů z IPR, které jsou blízko (například do 10 m) bodům z OSM. Někde je v jeden bod z OSM a IPR jich tam registruje třeba 3. V prvním případě bych jen upravil souřadnice původního bodu a u druhého případu bych původní bod přesunul do souřadnic z IPR a přidal zbylé blízké. U ostatních bodů bych importoval všechny.<br><br>Tagy, které bych přiřadil<br><div>   acces = yes/permissive*</div><div>   fee = no/yes   ( fee:price = )<br></div><div>   wheelchair = yes/no <br>   opening_hours = <br></div><div>   operator = (u některých kde je Hlavní Město Praha, u ostatních není)<br></div><div>   description = (zde bych použil hodnotu ze sloupce lokalita)<br></div><div>   source = IPR (i u source:location)<br></div><div><br></div>*atribut acces=permissive bych přidal, pokud by operátor nebyl HMP<br><br><br> - Odpadní zařízení pro občany <br>   Je tam poměrně obsáhlá tabulka sběrných dvorů. (35 záznamů)<br></div><div>   V OSM jsem hledal dle tagů amenity=recycling , recycling_type=centre . Našel jsem pouze 8 záznamů. Možná, že jsou použity jiné atributy.<br><br></div><div>Použil bych atributy:<br>   amenity=recycling <br>   recycling_type=centre <br>      recycling:furniture=yes   <br></div><div>      recycling:metal=yes   <br>      recycling:wood=yes   <br>      recycling:paper=..<br></div><div>       ..atd. dle toho, které materiály zde lze recyklovat.<br></div><div>   opening_hours=<tt style="background:rgb(221,221,238) none repeat scroll 0% 0%;white-space:nowrap" dir="ltr"></tt></div><div>   fee=   (nevím jak uvést že je pouze jen pro občany Prahy ) <br></div><div>   operator=<br></div><div></div><div>   source=   (sloupec POSKYT)<br></div><div><br><br> - Záchytná parkoviště P+R <br></div><div>Jedná se o 16 záznamů. Použil bych tag <br>   amenity=park_ride<br></div><div>   source=<br></div><div>více toho tam není.<br></div><div><tt style="background:rgb(221,221,238) none repeat scroll 0% 0%;white-space:nowrap" dir="ltr"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:amenity%3Dpark_ride&action=edit&redlink=1" class="" title="Tag:amenity=park ride (page does not exist)"> </a></tt></div><div>   <br><br></div><div> - Cyklistická doprava - značky <br>    Dle dokumantace IPR jsou tam prvky s hodnotou = 103 pro Bikesharing. <br>Viz <a href="http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk" target="_blank">http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk</a><br>Bohužel při pojití záznamů tam žádné nejsou.<br><br></div><div>Zbylé liniové a plošné prvky nevím, které z nich by se ještě dali využít pro import. <br></div><div><br><br></div><div>Tak to by bylo vše, chtěl bych se omluvit pokud jsem se někde vyjádřil špatně. <br>Je to první můj příspěvek zde a nejsem si jist jak tu psát správně. <br><br></div><div>S pozdravem Martin Jákl<br></div></div>