<div dir="ltr">Ahoj Martine,<div><br></div><div>ještě bych se přimlouval za import výšky budovy (building:height) z 3D mapy IPR. Myslím že tam ty data byly a osm by potom hodně prokouklo - dejvice jsem trochu udělal ručně viz [1]</div><div><br></div><div>Zatím importujeme jen buildings:level z RUIANu, ale to je hrozná divočina - skoro bych řekl kontraproduktivní. Navíc RUIAN data nechce opravovat (pokud vím) a chyby tedy navždy zůstanou..</div><div><br></div><div>Pavel</div><div><br></div><div>[1] <a href="http://osmbuildings.org/?zoom=17.4&lat=50.10314&lon=14.39011&rotation=-38&tilt=38" target="_blank">http://osmbuildings.org/?zoom=17.4&lat=50.10314&lon=14.39011&rotation=-38&tilt=38</a></div><div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Sun, Apr 10, 2016 at 9:20 PM Jethro <<a href="mailto:xtompok@gmail.com" target="_blank">xtompok@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Ahoj,<br>
já pro jiný projekt už skoro překreslil z ortofota koleje pražské<br>
tramvajové sítě a počítám s tím, že až se vyřeší licence, tak je<br>
(ručně) importuji. Až je dodělám, tak je sem pošlu, pokud by to někoho<br>
zajímalo.<br>
<br>
Jethro<br>
<br>
2016-04-10 17:19 GMT+02:00 Martin Jákl <<a href="mailto:jaklxxm@gmail.com" target="_blank">jaklxxm@gmail.com</a>>:<br>
> Dobrý den,<br>
> jsem studentem ČVUT Fsv a právě píši bakalářskou práci pod vedením Ing.<br>
> Martina Landy, Ph.D.  na téma "Začleňování geografických datových sad do<br>
> OSM". V rámci toho zpracovávám metodiku importů do OSM a navrhnout vhodná<br>
> data, která by se mohla začlenit z IPR. Případně připravit SQL dump.<br>
><br>
> Vím, stále je tu licenční problém, ale téma mohu zpracovat a připravit pro<br>
> pozdějšího import, až se problém licence vyřeší.<br>
><br>
> Proto se tedy obracím na vás, jako komunitu, a chtěl bych prodiskutovat,<br>
> která data jsou vhodná pro import.<br>
><br>
> Dle mého názoru by se mohly importovat (připravit pro import) tyto bodové<br>
> prvky:<br>
><br>
><br>
>  - Parkovací automaty<br>
>   V osm je jich našel jen do 20 s atributy<br>
>    amenity=vendings_machine<br>
>    vending=parking_tickets<br>
><br>
>   V databázi IPR jich je 451. Bohužel u nich nemají moc údajů, zdali se dají<br>
> použít platební karty atd. Mají tam pouze TYP a z toho to nedokáži určit.<br>
> K atributům již zmíněným výše bych přidal hodnoty ze sloupce POSKYT k<br>
> atributu source=* (hodnoty buď  HMP-IPR  nebo  MHMP-M )<br>
><br>
><br>
>  - Veřejné toalety<br>
>    Je zde dost bodů z IPR, které jsou blízko (například do 10 m) bodům z<br>
> OSM. Někde je v jeden bod z OSM a IPR jich tam registruje třeba 3. V prvním<br>
> případě bych jen upravil souřadnice původního bodu a u druhého případu bych<br>
> původní bod přesunul do souřadnic z IPR a přidal zbylé blízké. U ostatních<br>
> bodů bych importoval všechny.<br>
><br>
> Tagy, které bych přiřadil<br>
>    acces = yes/permissive*<br>
>    fee = no/yes   ( fee:price = )<br>
>    wheelchair = yes/no<br>
>    opening_hours =<br>
>    operator = (u některých kde je Hlavní Město Praha, u ostatních není)<br>
>    description = (zde bych použil hodnotu ze sloupce lokalita)<br>
>    source = IPR (i u source:location)<br>
><br>
> *atribut acces=permissive bych přidal, pokud by operátor nebyl HMP<br>
><br>
><br>
>  - Odpadní zařízení pro občany<br>
>    Je tam poměrně obsáhlá tabulka sběrných dvorů. (35 záznamů)<br>
>    V OSM jsem hledal dle tagů amenity=recycling , recycling_type=centre .<br>
> Našel jsem pouze 8 záznamů. Možná, že jsou použity jiné atributy.<br>
><br>
> Použil bych atributy:<br>
>    amenity=recycling<br>
>    recycling_type=centre<br>
>       recycling:furniture=yes<br>
>       recycling:metal=yes<br>
>       recycling:wood=yes<br>
>       recycling:paper=..<br>
>        ..atd. dle toho, které materiály zde lze recyklovat.<br>
>    opening_hours=<br>
>    fee=   (nevím jak uvést že je pouze jen pro občany Prahy )<br>
>    operator=<br>
>    source=   (sloupec POSKYT)<br>
><br>
><br>
>  - Záchytná parkoviště P+R<br>
> Jedná se o 16 záznamů. Použil bych tag<br>
>    amenity=park_ride<br>
>    source=<br>
> více toho tam není.<br>
><br>
><br>
>  - Cyklistická doprava - značky<br>
>     Dle dokumantace IPR jsou tam prvky s hodnotou = 103 pro Bikesharing.<br>
> Viz<br>
> <a href="http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk</a><br>
> Bohužel při pojití záznamů tam žádné nejsou.<br>
><br>
> Zbylé liniové a plošné prvky nevím, které z nich by se ještě dali využít pro<br>
> import.<br>
><br>
><br>
> Tak to by bylo vše, chtěl bych se omluvit pokud jsem se někde vyjádřil<br>
> špatně.<br>
> Je to první můj příspěvek zde a nejsem si jist jak tu psát správně.<br>
><br>
> S pozdravem Martin Jákl<br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Talk-cz mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</blockquote></div></div>