<html><body>OSMhicheck nevidí fotografie rozcestníků - udává nulové počty<br>Pražák<br></body></html>