<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br>
<br><div class="gmail_quote">Dne 6. července 2016 10:57 Karel Volný <span dir="ltr"><<a href="mailto:kavol@seznam.cz" target="_blank">kavol@seznam.cz</a>></span> napsal(a):<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- mimochodem, je-li řeč o záchranných kruzích, v rámci projektu<br>
<a href="http://nebezpecnejezy.cz" rel="noreferrer" target="_blank">nebezpecnejezy.cz</a> jsou krom záchranných prostředků instalovány i cedule<br>
obsahující mj. název, říční kilometr a souřadnice, kteréžto pro HZS plní<br>
přesně tuto funkci ... což je krásný příklad, jak je to 'highway' absolutně<br>
mimo, neb často jsou umístěny přímo na konstrukci jezu (její pobřežní části),<br>
a ke spoustě jezů žádná cesta nevede<br><br></blockquote><div><br></div><div>Když už se tu nakously ty říční kilometry - jeli jsme podél Dunaje, kde je značená kilometráž po 100 m, jsou to výrazné betonové číslice na břehu - ale v OSM jsem je nenašel.</div><div>U nás jsou u některých řek kilometrovníky, což je také výrazný kamenný patník. </div><div>Otázka zní:  mapovat? a pokud ano, jak otagovat?</div><div><br></div><div>JAnD</div></div><br></div></div>