<div dir="ltr">Jeden objekt môže mať v OSM iba jedinečné kľúče. Tj. nemôže mať aj highway=track aj highway=bridleway. Tagoval by som to možno ako highway=track; horse=designated (ak je tam značka).<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-10-05 13:31 GMT+02:00 Zdeněk Pražák <span dir="ltr"><<a href="mailto:ZPrazak@seznam.cz" target="_blank">ZPrazak@seznam.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>všiml jsem si následující chyby v JOSM<br>tagoval jsem cestu ID 4822160 tagovanou jako koňská stezka highway=bridleway. Tato koňská stezka je vedena po polní cestě. Já jsem přidal na tuto polní cestu pomocí ppřednastavení JOSM polní a lesní cesty ze skupiny Silniční síť/cesty tag highway=track , tracktype=grade4 v sadě změn č. 42654716. Všiml jsem si však, že původní tagování koňské stezky zmizelo.<br>Podle mne by však bylo vhodné aby tam zůstalo.<br><br>Bylo by možné upravit josm tak, aby při tagování takovýchto końských stezek nechával i původní tagování. Případně, zda by mohl někdo znalý jazyka toto nahlásit na JOSM<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br>Pražák<br></font></span></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><a href="http://www.openstreetmap.org/user/*Martin*" target="_blank">Ing. Martin Ždila</a><div><div>OZ Freemap Slovakia</div><div><div>tel:+421-908-363-848<br>mailto:<a href="mailto:martin.zdila@freemap.sk" target="_blank">martin.zdila@freemap.sk</a><br><a href="http://www.freemap.sk" target="_blank">http://www.freemap.sk/</a></div></div></div></div></div>
</div></div>