<html><body>mám dotaz k relaci č. 4458943 NS Hády a údolí Říčky<br>trasa této naučné stezky není vyznačena na waymarkedtrais ani na taskmanageru na poloha.net<br><br>Když se podívám na obsah relace, tak členy relace jsou pouze zastavení - neměly by se doplnit i cesty mezi zastaveními tak, aby se tato NS zobrazila i na výše uvedených mapách<br><br>Pražák<br></body></html>