<div dir="ltr">Ahoj,<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-10-11 14:13 GMT+02:00 Matěj Cepl <span dir="ltr"><<a href="mailto:mcepl@cepl.eu" target="_blank">mcepl@cepl.eu</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">a moc jsem zatoužil, abych někde na <a href="http://openstreetmap.cz" rel="noreferrer" target="_blank">openstreetmap.cz</a> (nebo<br>
někde) mohl nalézt mapu jednotlivých volebních okrsků. Jaké bylo<br>
moje překvapení, když jsem zjistil, že ČÚZK dokonce publikuje<br>
obrovské seznamy všech (?) adres na<br>
<a href="http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN.aspx" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.cuzk.cz/Uvod/<wbr>Produkty-a-sluzby/RUIAN/<wbr>Volebni-okrsky-v-RUIAN/<wbr>Volebni-okrsky-v-RUIAN.aspx</a><br>
včetně souřadnic jednotlivých domů (?). Navíc OSM na to má<br>
i předpřipravený tag<br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dpolitical" rel="noreferrer" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/<wbr>wiki/Cs:Tag:boundary%<wbr>3Dpolitical</a><br>
Pracoval někdo na importu těch dat do OSM?<br></blockquote><div><br></div></div>Nojo, ale není ono to tak, že stejně jako třeba PSČ nejsou volební okrsky definovány plochou (hranicí), ale prostě výčtem adresních bodů, obecně vzato dosti nespojitým? Tedy jediným způsobem, jak to naimportovat via boundary do OSM, by bylo nějak uměle si syntetizovat nějakou Voronojovu teselaci nebo něco na ten způsob. Ale výsledkem mohou být nespojité regiony, enklávy či bůhvíco.<br><br></div><div class="gmail_extra">Anebo jsou volební okrsky definovány jinak?<br><br></div><div class="gmail_extra">-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div></div>