<html><body>Viz:<br>http://www.stoplusjednicka.cz/rozhovor-ceske-turisticke-znaceni-je-fenomenem-ktery-nema-ve-svete-obdoby<br><br>Zaujalo mne:<br><br><p><i><strong>Jde o čistě dobrovolnickou práci, nebo ji platí nějaká organizace? </strong></i></p><p><i>Jedná
 se o činnost dobrovolnickou, naši značkaři dělají bez nároku na mzdu a 
ve svém volném čase. Samozřejmě jim ale hradíme materiál, barvy, 
směrovky, štětce a další věci, které potřebují. Rovněž jim proplácíme 
cestovní náklady a poskytujeme i příspěvek na pracovní oblečení. V celé 
republice stojí obnova turistického značení asi 14,5 milionu korun 
ročně. Zhruba polovinu hradí Ministerstvo pro místní rozvoj a další 
polovinu jednotlivé kraje. Jednou jsme spočítali, že kdyby naši 
značkaři, kteří stráví ročně svou prací asi 75 tisíc hodin, dostávali 
průměrnou mzdu, vyšla by naše činnost navíc na dalších 10,5 milionu 
korun. Ale jak jsem již řekl, obecně je tato práce bez nároku na mzdu, a
 je proto úžasné, že o ni má stále tolik lidí zájem. <br></i></p><br><br>Kde teda končí zisky Trasy s.r.o.?<br><br>Marián<br></body></html>