<div dir="ltr">Ahoj,<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-01 12:41 GMT+01:00 Miroslav Suchy <span dir="ltr"><<a href="mailto:miroslav@suchy.cz" target="_blank">miroslav@suchy.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
> Návrh dat k poskytnutí do OSM<br>
> lavičky, odpadkové koše<br>
>       zmapované ve většině městských částí, ale ne ve všech<br>
>       zveřejnění dat by bylo třeba domluvit se všemi MČ<br>
> některá venkovní hřiště<br>
>       zmapovaná v některých MČ<br>
>       zveřejnění dat by bylo třeba domluvit s jednotlivými MČ<br>
> kontejnery na tříděný odpad, sběrná střediska odpadu<br>
>       po souhlasu Odboru životního prostředí<br>
> <b>zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné stromy<br>
>       po souhlasu Odboru životního prostředí</b><br>
> základní školy, školky, sportoviště (hlavně ta, na které nějak přispívá město)<br>
>       po souhlasu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy<br>
> Family Pointy, zdravotnická zařízení, instituce řešící problematiku domácího násilí (poradny, krizová centra, azylové domy,... )<br>
>       po souhlasu Odboru zdraví<br>
> instituce zaměřené na rodiny (rodinná centra, kluby, poradny, zábavní parky,...) - výhledově (cca do půl roku) převedeno na mapovou aplikaci - tj. data budou vč. souřadnic<br>
> památky z katalogu Národního památkového ústavu (pomníky, morový sloup,...), památky drobné architektury (pamětní desky, busty,...)<br>
>       po souhlasu Odboru kultury<br>
> data z mapových aplikací LesWeb  (viz legendy - vyhlídky, ranče, obory, ... )<br>
>       po souhlasu OVLHZ, turistické trasy jsou d Shocartu<br>
> hranice městských částí, katastrálních území<br>
</blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">památné stromy spravuje AOPK a jejich kompletní seznam se souřadnicemi je na Wikidatech, včetně obvodů kmene. Nevím, co víc by dokázali poskytnout..<br></div><div class="gmail_extra">Z toho, co dál nabízejí mi přijde zajímavý LesWeb, kulturní památky a lavičky/odpadkové koše.<br><br></div><div class="gmail_extra">Do pomoci se zmapováním objektů nemluvím, je to na síle krňanů ;-)<br><br></div><div class="gmail_extra">H. <br></div><div class="gmail_extra"><br></div></div></div>