<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><font face="DejaVu Sans">níže</font><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 01/02/17 14:34, Jan Macura wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAL3KpHzh9=nyfy__eXEXwBHpExV05tioQ4Ov8JVxfUj8wmqWGw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Ahoj,<br>
          <br>
        </div>
        opožděně děkuji za intro do problému. Chtěl jsem na to reagovat,
        ale vlastně k tomu nemám moc co dodat.<br>
        <div>
          <div>
            <div>
              <div class="gmail_extra">
                <div class="gmail_quote">
                  <div>  <br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px
                      0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid
                      rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Tedy pokud se
                      cítíš na to uchytit tu věc a tlačit dále (ne jen
                      do nějaké další schůzky - opakovaná výměna person
                      na a naší straně by asi vedla spíše k nekontinuitě
                      přízně lidí z města), dej vědět.<br>
                    </blockquote>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>To se rozhodně necítím, spíš jsem právě viděl
                      možnost předat to jednání na někoho třetího (a
                      ušetřit tím i náš čas), v rámci širší strategie
                      otevírání dat, namísto omezování se na vzájemně
                      uzavřený proces magistrát<->OSM.<br>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    Nejde o bilaterální záležitost ale skutečně o širší koncept, kde
    městská otevřená data budou katalogizována/zveřejněna pomocí CKANu
    (zda vlastní nebo <a
      href="http://datahub.io/organization/statutarni-mesto-brno">veřejnou
      instancí</a> ještě není rozhodnuto). Geodata jsou však hodně
    specifická (dokonce je v běhu extra metodika, byť <a
href="https://files.openalt.org/index.php/s/beThOyRvuDUSmVG/download?path=%2F&files=MV%C4%8CR_Draft_metodiky_Prostorov%C3%A1_otev%C5%99en%C3%A1_data.pdf">stále
      v draftu</a>), proto dává smysl si s konzumenty (v tomto případě s
    OSM) praxí doladit optimální způsob publikování včetně řešení
    dlouhodobé udržitelnosti.<br>
    <br>
    ;?<br>
    <br>
    <blockquote
cite="mid:CAL3KpHzh9=nyfy__eXEXwBHpExV05tioQ4Ov8JVxfUj8wmqWGw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div class="gmail_extra">
                <div class="gmail_quote">
                  <div>
                    <div><br>
                    </div>
                    <div>H. <br>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-cz mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>