<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><font face="DejaVu Sans">Zdravím</font></p>
    <p><font face="DejaVu Sans">V souvislosti s aktivitami kolem OSM
        <> Magistrát města Brna by bylo fajn mít vyřešený scénář,
        jak si udržitelně prohazovat data s autoritativním zdrojem.
        Modelově využiji </font><font face="DejaVu Sans"><font
          face="DejaVu Sans">probíhajících </font>poštovních schránek
        za předpokladu ideální spolupráce s Poštou:</font></p>
    <ul>
      <li>přípravná fáze:<br>
      </li>
      <ul>
        <li><font face="DejaVu Sans">nejprve se musí usadit tagy a
            struktura dat (viz. IDčka schránek, správný název operátora,
            ..)</font></li>
        <ul>
          <li><font face="DejaVu Sans">postup tu už je stejně nějak
              zaběhaný tj. data bokem, dokud nejsou dostatečně kvalitní</font></li>
        </ul>
      </ul>
      <ul>
        <li><font face="DejaVu Sans">Pošta by převzala OSM data a:</font></li>
        <ul>
          <li><font face="DejaVu Sans">zveřejnila otevřená data (OD) ve
              formátu a struktuře použitelné pro OSM (ale nejen pro OSM
              ;-))<br>
            </font></li>
          <li><font face="DejaVu Sans">dle vlastního uvážení, ale s
              respektem k odvedené OSM práci, zaktualizovala svá data</font></li>
          <ul>
            <li><font face="DejaVu Sans">např. z OSM by převzali GPS
                souřadnice</font></li>
            <li><font face="DejaVu Sans">pokud by došlo v mezičase ke
                změně časů výběrů schránky, použili by svoje data</font></li>
          </ul>
        </ul>
        <li><font face="DejaVu Sans">z OD by se vytvořil import do OSM</font></li>
      </ul>
      <li><font face="DejaVu Sans">rutinní provoz:</font></li>
      <ul>
        <li><font face="DejaVu Sans">a právě tady mám problém. <b>Jak
              nepřij</b><b>ít o úpravy</b>, které provede OSMák např. zpřesněním
            souřadnic, opravou nějakého překlepu a zároveň udržet
            aktuálnost v tom, kde Pošta bude rozhodně autoritativní -
            třeba v časech výběrů schránek</font></li>
        <li><font face="DejaVu Sans">nechci se tu pouštět do objevování
            kola, když patrně mnohokrát řešeno v rámci jiných importů.
            Leda by to dosud řešeno opravdu nebylo</font></li>
      </ul>
    </ul>
    <p><font face="DejaVu Sans">Jaká je tedy praxe rutinního provozu při
        importech?</font></p>
    <p>Díky a informacím zdar   ;?<br>
    </p>
  </body>
</html>