<div dir="ltr">Některé renderery naopak vykreslují názvy i u relací, u kterých by něměly <div><a href="https://openstreetmap.cz/#map=19/48.97277/14.48482&layers=k">https://openstreetmap.cz/#map=19/48.97277/14.48482&layers=k</a></div><div>...</div><div><br></div><div>JAnD</div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">---<br>Ing. Jan Dudík<br>projekce dopravních staveb<br>tel. 777082195</div></div>
<br><div class="gmail_quote">Dne 22. února 2017 12:55 majka <span dir="ltr"><<a href="mailto:majka.zem+talk@gmail.com" target="_blank">majka.zem+talk@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>Dá se udělat <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:street" target="_blank">relace ulice</a>, do které se dají ty jména. <br>To je sice fakt, ale skutečnost má dva další body, které už nejsou tak jednoduché. Jednak - tu relaci musí někdo udělat, a obvykle neudělá. Sama jsem takhle rozkouskovala spoustu ulic v okolí, a je to zcela regulérní postup. Relaci jsem nedělala. Důvodem je, že tu relaci ignorují skoro všechny rendery - takže jediným řešením, jak zviditelnit takto zmapovanou ulici bylo nastrkání toho jména i na ty kousky, nejen do relace samotné. Výsledkem samozřejmě je situace, jako by žádná relace té silnice nebyla. Pokud někoho zajímá o čem konkrétně mluvím - je to relace č. 6196741, Rudolfovská tř. v Českých Budějovicích. Název byl neviditelný až do chvíle, kdy se nastrkal do těch jednotlivých úseků.<br><br></div>Netuším kudy z toho - dokud se totiž nevyřeší zobrazení názvu z té relace v rendrech, není důvod to takto mapovat, i když to je pravděpodobně správnější - a hlavně jednodušší na údržbu "ulice" jako takové.<br><br></div>Majka<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><div><div class="h5">2017-02-22 12:38 GMT+01:00 Matej Lieskovský <span dir="ltr"><<a href="mailto:lieskovsky.matej@gmail.com" target="_blank">lieskovsky.matej@gmail.com</a>></span>:<br></div></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5"><div dir="ltr">Ahoj!<div><br>Pozorování 1: Doplňování tagů jako jsou "lanes" a "lit" způsobuje fragmentaci cest.<br>Pozorování 2: Překlady názvů jsou čím dál častější.<div><br></div><div>Důsledek: Například na Václavském náměstí je 12 cest se shodnými názvy v 16 jazycích.<br><br></div><div>Co se s tím dá dělat? Představoval bych si nějakou "name" relaci, která pak už bude obsahovat všechny překlady.<br><br>Ať se daří,<br>ML<br><br>PS: Do mezinárodního talku klidně napíšu, jen se chci ujistit, že mi nic důležitého neuniká...</div></div></div>
<br></div></div>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.or<wbr>g/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>