<html><body>Při nahrávání fotek rozcestníků a informačních tabulí přes http://map.openstreetmap.cz/osmcz/ jsem si všiml, že přestože při nahrávání zvolím položku informační tabule, tak nahraná fotografie neobsahuje tag infotabule a objeví se tedy v seznamu nepoužitých rozcestníků na <br>http://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?img&by=petr1888<br><br>jedná se např o  fotky s Id 11357, 11358 a další<br>Pražák<br></body></html>