<html><body>kontrola spárovanosti rozcestníků a fotografií na http://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all nefunguje. Zobrazí se pouze 57 rozcestníků<br>Pražák<br></body></html>