<html><body>bylo by možné při kontrole spárovanosti rozcestníků na http://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all vyčlenit zvlášt tabulku s rozcestníky, které mají fotku a nemají ref<br><br>Pražák<br></body></html>