<html><body>na http://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/gp/?all je najednou evidováno jako nepoužité fotografie přes tisíc fotografií  s tagem infotabule, které byly doposud ignorovány<br></body></html>