<div dir="ltr">Ahoj,<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-06-04 0:43 GMT+02:00 Pavel Machek <span dir="ltr"><<a href="mailto:pavel@ucw.cz" target="_blank">pavel@ucw.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span class="gmail-">
> Na příslušný úsek řeky jsem přidal fishing=no. Má smysl nějak značit i tu<br>
> cedulku samotnou? Tagy z kategorie tourism=information se na to IMHO úplně<br>
> nehodí, netuší někdo, co použít místo toho?<br>
<br>
</span>Cedulku bych neznacil. Taky mame "maxspeed=40" na useku silnice, a<br>
nemame vyznaceny kde presne jsou ty znacky...<br></blockquote><div><br></div><div>nóóóó… jak kde/jak kdo… <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:traffic_sign">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:traffic_sign</a><br><br></div><div>Ale se závěrem souhlasím, je nesmysl/zbytečnost značit tu konkrétní značku (zejména když neexistuje specifický tag s jasnou sémantikou).<br></div><br></div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div>