<div dir="ltr"><div><div>Ahoj,<br><br></div>Pravidlo "One feature, one OSM element" říká, že na jedné cestě (way, tj. elementu OSM) nemají být navěšeny tagy zároveň popisující tramvajové koleje a vydlážděnou silnici. Každý z těchto objektů reálného světa by měl být reprezentován vlastní cestou (way). A pokud se fyzicky překrývají, pak je rozumné nasnapovat lomové body obou cest na sebe.<br><br>Nemám tušení, jak fungují routovací enginy nad OSM, jestli si s takto zadanou informací dokáží poradit, ale v GIS je to řešitelný problém.<br><br></div>H.<br></div>