<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-09-11 13:39 GMT+02:00 Marián Kyral <span dir="ltr"><<a href="mailto:mkyral@email.cz" target="_blank">mkyral@email.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>ale přidal jsi tam taky chybu :-D<br><br>"<b>minulo</b> roční konference" -> "<b>minulého</b> roční konference" - Minulo roční je možná zastaralé, možná nespisovné (alespoň v pravidlech jsem nenašel). Nahradil jsem za "loňské konference"<br></div></blockquote><div> </div></div></div><div class="gmail_extra"><div><div><div>Tak to sorry, zapomněl jsem doplnit "roční<b>ku</b>".<br></div>Výraz
 "minulo roční" na mě působil jako relikt po přepisování a odmazávání 
slov. Nenapadlo mě, že to někdo myslel jako jedno slovo (minuloroční) 
;-)<br></div>Anyway, takhle je to určitě ok :-)<br><br></div>H.</div></div>