<div dir="ltr">Ahoj,<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-09-14 15:02 GMT+02:00 majka <span dir="ltr"><<a href="mailto:majka.zem+talk@gmail.com" target="_blank">majka.zem+talk@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>Nová zástavba (ale opravdu velmi nová) má v RUIAN datum počátku, podle mého snad datum kolaudace, (...)<br></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>podle mých znalostí bych odhadoval, že start_date převáděné z RÚIANu do OSM je spíše datum zápisu do Katastru nemovitostí. A zřídka bude uváděno před rokem 1998, takže u jen u opravdu nových budov.</div><div><br></div><div>K jádru problému: jestli ty data předzpracováváš v GISu, jak jsem pochopil, přijde mi jako nejjednoznačnější rozlišení městské zástavby od "venkovské" či satelitní/panelákové, držení uliční čáry. Tj. jestli jsou jednotlivé domy nalepeny hned na sebe podél cesty nebo stojí samostatně. Dokážu si představit nějakou prostorovou analýzu, ve stylu "budovy, které mají 50 % nebo více půdorysu souběh s jinou budovou, pak jsou v městské části, jinak ve venkovské". A pak ze shluků udělat polygony. Jenom brainstorming, asi to bude docela výpočetně náročný....</div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div></div></div>