<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2017-09-15 9:50 GMT+02:00 Vladimír Semotán <span dir="ltr"><<a href="mailto:semotanv@gmail.com" target="_blank">semotanv@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>díky za reakci. Ten termín "derivative database" je dost zavádějící. Jsou to SHP soubory, které vytvořím z OSM, případně ještě upravím? Asi ano. Ale jsou to i 3D terény, které vygenerujeme?</div></div></blockquote><div><br></div><div></div><div>3D terén jistě není databáze (terminologií českého AutZ „soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo 
metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo 
jinými prostředky“), tedy to pochopitelně není ani odvozená databáze. Řečí ODbL je to „Produced Work“.<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Jsou v interním binárním formátu určeným pro rendering, který je ostatním v podstatě k ničemu.<br></div></div></blockquote><div><br></div><div>No takže je nikdo jiný nepoužívá? V tom případě se jimi ODbL vůbec nezabývá. Nebo nechápu.</div><div><br></div><div>Pokud „veřejně“ (tzn. konzumentem je někdo jiný než vaše firma) užíváte tu databázi nebo díla na jejím základě vytvořená (třeba ty 3D terény), pak *těm konzumentům* musíte zpřístupnit tu zdrojovou databázi pod ODbL (potažmo tu odvozenou databázi pod ODbL).<br></div><div><br></div><div>ODbL *neznamená*, že pokud si od vás někdo koupí vyrenderovaný 3D terén, máte okamžitě *povinnost* vystavit svou firemní databázi do internetu, aby si ji mohl stáhnout kdokoli; znamená jen, že tu databázi musíte (pod ODbL) nabídnout tomu zákazníkovi (který ji pak ovšem klidně do internetu vystavit může).<br></div><div><br></div><div>IANAL, HTH</div><div><br></div><div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div><br></div></div>