<div dir="ltr">Primárně mi jde o to, že to mapuje patrně podle zdroje, který je nekompatibilní - k něčemu kompatibilnímu (kromě návštěvy toho dotyčného) se mi nepodařilo prohrabat a ta zeď vypadá jako překážka toho, aby tam bylo vidět jinak.<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-11-07 10:26 GMT+01:00 Marián Kyral <span dir="ltr"><<a href="mailto:mkyral@email.cz" target="_blank">mkyral@email.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><p>Ahoj,</p> <aside>Nemyslím si, že to je apriori špatně. Taky někdy mapuji příjezdovky až k baráku. Fyzicky existují, takže to splňuje základní požadavek na ověřitelnost v terénu. To, že tam je soukromý přístup se dá ošetřit tagem access=private a následně třeba i přidáním tagu barrier=gate na cestu.<br></aside>Někdy se hodí vědět, kde je vchod. Jestli zepředu nebo zezadu. Ten dům sice vypadá jako rodinný, ale stejně tak tam může (už teď, nebo v budoucnu) sídlit nějaká firma nebo živnostník.<br><br>Možná by ses ho mohla zkusit zeptat, proč právě toto zakreslil.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br>Marián</font></span></div></blockquote></div></div></div>