<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><span dir="ltr"></span><br>2018-01-16 9:41 GMT+01:00 <span class="gmail_sendername">Ha Noj</span> <span dir="ltr"><<a href="mailto:ehanoj@gmail.com">ehanoj@gmail.com</a>>:</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Možná bych se zamyslel nad zonací VCHÚ a památné stromy.<br></blockquote></div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">2018-01-16 11:04 GMT+01:00 Mikoláš Štrajt <span dir="ltr"><<a href="mailto:strajt9@seznam.cz" target="_blank">strajt9@seznam.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>Nicméně památné stromy se mi taky líbí.<span class="gmail-HOEnZb"></span><br></div></blockquote><div><br></div><div>#tooLate</div><div><br></div><div><a href="https://blog.wikimedia.cz/2016/09/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-poskytla-data-o-pamatnych-stromech-podivejte-se-jak-s-nimi-ted-kouzlime/">https://blog.wikimedia.cz/2016/09/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-poskytla-data-o-pamatnych-stromech-podivejte-se-jak-s-nimi-ted-kouzlime/</a><br></div></div></div></div>