<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>V tom datasetu ale mokřady nejsou: jsou tam oblasti, které jsou
      chráněné jakožto mokřady (mokřadné oblasti či jak se to nazývá)
      ;-)</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>viz
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/datasets/51450a3528274cb397f0ad6783a8261d_11">http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/datasets/51450a3528274cb397f0ad6783a8261d_11</a>
      (například je tam celé Litovelské Pomoraví)<br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 16.1.2018 10:51, Marián Kyral wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:1B1.YyiV.2VMJsT3C6cE.1QNSiG@seznam.cz"><br>
      <aside>
        ---------- Původní e-mail ----------<br>
        Od: Jiří Komárek <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:xkomczax@centrum.cz"><xkomczax@centrum.cz></a><br>
        Komu: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:talk-cz@openstreetmap.org">talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
        Datum: 16. 1. 2018 10:04:59<br>
        Předmět: Re: [Talk-cz] opendata Agentura ochrany přírody a
        krajiny ČR
      </aside>
      <br>
      <blockquote data-email="xkomczax@centrum.cz">co hanoj + reimport
        MCHÚ (možná i VCHÚ). Máme v OSM dost neaktuální data <br>
        a v EEA jsou taktéž zastaralá (narozdíl od mapy.cz).<br>
        <br>
        <br>
        natura2000, biosféry, ramsara i mokřady by se mi v OSM líbily,
        snad <br>
        jednou... ;-)<br>
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <p>Jako taková drobnost, jako že tady je mokřad nebo bažina se v
        mapě docela hodí. Vím, že tudy to nejspíš nepůjde ;-)<br>
      </p>
      <p><br>
      </p>
      <p>Marián</p>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-cz mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>