<div dir="ltr">Ok, takže to chce jim napsat, zda to nechtějí všechno uvolnit pod CC-0, nebo nám alespoň dát plošně výjimku podobnou jako nám dal IPR, ať to nemusíme tahat přes WD?<div><br></div><div>Matej</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-17 16:37 GMT+01:00 Jan Macura <span dir="ltr"><<a href="mailto:macurajan@gmail.com" target="_blank">macurajan@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><span class="">2018-01-17 9:32 GMT+01:00 Marián Kyral <span dir="ltr"><<a href="mailto:mkyral@email.cz" target="_blank">mkyral@email.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><p>Wikidata jsou nějaká univerzální pračka na špinavá data? Aneb, jak se z CC 4.0 stane CC-0?</p></div></blockquote><div><br></div></span><div>Jednoduše tak, že autor dat uvolní nějaký konkrétní dataset pro WD, čímž jej otevře pod CC-0, pak se rozhodne zveřejnit na webu větší balík dat, zapomene na to, a přilepí tomu hromadně CC-BY. Aneb dotaz měl znít "jak se z CC-0 stane CC-BY".<br></div><div><br></div><div>K tomu pro jistotu poznámka, že "CC 4.0" označuje verzi licence (liší se navzájem minimálně), zatímco "CC-0" označuje typ licence (liší se navzájem zásadně).</div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>