<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-17 22:17 GMT+01:00 Matej Lieskovský <span dir="ltr"><<a href="mailto:lieskovsky.matej@gmail.com" target="_blank">lieskovsky.matej@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Ok, takže to chce jim napsat, zda to nechtějí všechno uvolnit pod CC-0, nebo nám alespoň dát plošně výjimku podobnou jako nám dal IPR, ať to nemusíme tahat přes WD?<br></div></blockquote></div></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Takže jestli si s nimi chceme dopisovat, tak to chce rozdělit na 2 části:</div><div class="gmail_extra">1) památné stromy: slušně je upozornit, že na vlastním webu publikovat data pod jinou licencí, než na webu jiném nedává smysl</div><div class="gmail_extra">2) zbylé datasety: a) jestli by je nechtěli zveřejnit pod ODbL, protože je šitá na míru datům a databázím, na rozdíl od CC, která se častěji používá pro jiné typy děl, protože by to bylo kompatibilní s OSM a dalšími databázemi, protože tím pořád bude zachována povinnost uvést původ, atd. atp. nebo b) je prostě požádat o výslovný souhlas, že do OSM to importovat lze <a href="https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/">[ref]</a>.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">H.<br></div></div>