<div dir="ltr">Ahoj,<br><div><br>4 nebo 3 (nebo 5, ale to je jiná práce, úplně bych to s tímhle nemíchal).<br><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-18 10:46 GMT+01:00 Pavel Machek <span dir="ltr"><<a href="mailto:pavel@ucw.cz" target="_blank">pavel@ucw.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">...Tedy ve skutecnosti... 1). Pripadne se zeptat na data working<br>
group, co si o tom mysli, a jestli chteji v ramci celeho sveta nbsp v<br>
nazvech. A podle toho dal. Do te doby...<br></blockquote><div><br></div>Budeme se ptát data working group, jestli chtějí v rámci celého světa v názvem používat tečky, velká písmena, mezery, azbuku, … atd.? V českém textu se prostě např. po jednopísmenných předložkách píše nezlomitelná mezera. Ale tahle debata už tu proběhla.<br></div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">Římské číslice v Unicode jsou úplně jiná situace a do názvů nepatří. Viz Unicode Standard 10.0.0, kapitola 22.3 (s. 798) [1]; TLDR existují jen kvůli východoasijským zemím: „For most purposes, it is preferable to compose the Roman numerals from sequences of the appropriate Latin letters. However, the uppercase and lowercase variants of the Roman numerals through 12, plus L, C, D, and M, have been encoded in the Number Forms block (U+2150..U+218F) for compatibility with East Asian standards. Unlike sequences of Latin letters, these symbols remain upright in vertical layout. Additionally, in certain locales, compact date formats use Roman numerals for the month, but may expect the use of a single character.“<br></div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div><div class="gmail_quote"></div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">[1]: <a href="https://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch22.pdf">https://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch22.pdf</a><br></div></div></div></div></div>