<div dir="ltr">Podle mého jednoznačně loc_name. Ve chvíli, kdy se to objeví na cedulích pak přesunout do name<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-18 6:56 GMT+01:00 Jan Dudík <span dir="ltr"><<a href="mailto:jan.dudik@gmail.com" target="_blank">jan.dudik@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Já bych měl jeden související dotaz.<div>V naší obci ulice oficiálně jména nemají. </div><div>Ovšem třeba do projektu opravy po mně starosta chtěl, abych tam uvedl určité jméno. Jak případně tagovat takováto neoficiální (= nejsou v žádném registru) jména? </div></div></blockquote></div></div></div>