<div dir="ltr">Dobrá, ráno napíšu na DWG. Ozvu se, až budeme mít odpověď.<div><br></div><div>Matej</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-19 15:46 GMT+01:00 Petr Kadlec <span dir="ltr"><<a href="mailto:petr.kadlec@gmail.com" target="_blank">petr.kadlec@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Ahoj,<br><div><span class=""><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-19 14:49 GMT+01:00 Pavel Machek <span dir="ltr"><<a href="mailto:pavel@ucw.cz" target="_blank">pavel@ucw.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span class="m_-5934093956389456707gmail-">
</span>Myslim ze v oficialnich dokumentech se ulice jmenuje "U Lomu" ne<br>
"U&nbsp;Lomu".<br></blockquote></div></div><div class="gmail_extra"><br></div></span><div class="gmail_extra">To se těžko hodnotí. Co je ten oficiální dokument? Je to vytištěný/rukou psaný papír? Je to forma ve Wordu? Ve vytištěné/rukou psané formě to nepoznáš, když se to zrovna nezalomí (což by zase naopak naznačovalo, že ten člověk neumí správně psát), ve Wordu to naopak dost často bude správně, protože se o to postará sám Word. Zcela namátkou: Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP z 27.4.2011 používá ve zmíněné ulici „K jelenám“ nezlomitelnou mezeru. Je to důkaz, není to důkaz?<br></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">A co se týče státních databází, tak na ty bych v tomto ohledu moc nespoléhal. Ostatně, v takovém obchodním rejstříku se stát neobtěžuje ani s pomlčkami. I když máš zakladatelskou dokumentaci, ve které se zjevně používá pomlčka, nahlížení do OR ukazuje název se spojovníkem. Zcela namátkou: IČO 27799719.<br></div><span class=""><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></span></div></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>