<html><body>Nbsp IMHO do dat nepatří.<br><br>Důvod je jednoduchý - nejsou vidět a zároveň nejsou mezera (ve smyslu ASCII/UTF-8 znak 32). Domnívám se, že nad daty OSM operuje dost věcí, které namejí skutečnou podporu Unicode a spíše zneužívají toho, že UTF-8 je zpětně kompatibilní s ASCII.<br><br>Kromě toho, bílé znaky se strašně těžko debugují.<br><br>V diskuzi výše byl zmíněn program vlna. Mám za to, že by bylo lepší nedělitelné mezery přidávat až před vykreslováním v preprocesingu.<br><br>Například německá verze OSM provádí podobným způsobem transliterace nelatinkových abeced.<br><br>-- <br>Mikoláš Štrajt  / Severák<br></body></html>