<div dir="ltr">&nbsp; není mezera, je to html zápis mezery, která jinak není vidět :-)<div>Přijde mi, že tato problematika je zatím příliš futuristická, v době, kdy v mapě chybí ještě sposuta existujících objektů, my už řešíme drobné grafické finesy. (což nemusí být nutně špatně)</div><div>A druhá věc - jak často nastává případ, že je nutné zalomit dlouhý název, který obsahuje někde kolem poloviny nedělitelnou mezeru?</div><div>Většina názvů jí obsahuje hned na začátku (V°Jámě, U°Dlouhého mostu), byť se najdou Výjimky (Rokytnice v°Orlických horách, U°Karla°IV.)</div><div><br></div><div>JAnD</div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">---<br>Ing. Jan Dudík<br>projekce dopravních staveb<br>tel. 777082195</div></div>
<br><div class="gmail_quote">Dne 24. ledna 2018 8:45 Matěj Cepl <span dir="ltr"><<a href="mailto:mcepl@cepl.eu" target="_blank">mcepl@cepl.eu</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">On 2018-01-23, 21:06 GMT, Mikoláš Štrajt wrote:<br>
> Důvod je jednoduchý - nejsou vidět a zároveň nejsou mezera (ve<br>
</span>> smyslu ASCII/ UTF-8 znak 32). Domnívám se, že nad daty OSM<br>
<span class="">> operuje dost věcí, které namejí skutečnou podporu Unicode<br>
> a spíše zneužívají toho, že UTF-8 je zpětně kompatibilní<br>
> s ASCII.<br>
<br>
</span>Jenom pro upřesnění: &nbsp; je mezera, alespoň patří do<br>
kategorie WSpace=Y v Unicode<br>
(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_character" rel="noreferrer" target="_blank">https://en.wikipedia.org/<wbr>wiki/Whitespace_character</a>).<br>
<span class=""><br>
Matěj<br>
--<br>
<a href="http://matej.ceplovi.cz/blog/" rel="noreferrer" target="_blank">http://matej.ceplovi.cz/blog/</a>, Jabber: mcepl<at><a href="http://ceplovi.cz" rel="noreferrer" target="_blank">ceplovi.cz</a><br>
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8<br>
<br>
</span>Experience is what you get when you don't get what you want.<br>
   -- Dan Stanford<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-cz</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>