<html><body><br><aside>
---------- Původní e-mail ----------<br>
Od: MatějCepl <mcepl@cepl.eu><br>
Komu: talk-cz@openstreetmap.org<br>
Datum: 25. 1. 2018 12:03:13<br>
Předmět: Re: [Talk-cz]
 Nedělitelné mezery v názvech ulic
</aside><br><blockquote data-email="mcepl@cepl.eu">On 2018-01-25, 08:32 GMT, Petr Slavíček  Bc wrote:<br>> Mapovat pro render se nesmí (teda nemělo by), ale psát text pro render se <br>> smí?<br><br>Přesně tak. Rozdíl je v tom, že rendererů je mnoho a ještě mnoho <br>jich vznikne a nechceme dělat data, tak aby jeden konkrétní to <br>zvládnul a ostatní ne. Množství rendererů, které pracují <br>s přetahováním předložek na novou řádku? 0 A v budoucnosti <br>takových rendererů vznikne? Hádám, že taky nula. Množství <br>rendererů, kterým se ublíží když budou mít nedělitelnou mezeru <br>v názvu? Nevím, ale řekl bych že se to také bude limitně blížit <br>nule.<br></blockquote><p><br></p><p>Zajímavá debata, chvíli souhlasím s jedním, chvíli s druhým. Jak z toho ven?</p><p><br></p><p>Napadá mně, jestli by nebylo lepší zavést nějakou speciální značku pro render. Když už máme značky pro navigaci a výslovnost.</p><p><br></p><p>Marián<br></p><p><br></p></body></html>