<div dir="ltr">Ahoj,<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-01-27 19:36 GMT+01:00 Martin Mares <span dir="ltr"><<a href="mailto:mj@ucw.cz" target="_blank">mj@ucw.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Proto by mi dávalo daleko lepší smysl ukládat toho do primárních dat<br>
co nejméně a napsat preprocesor, který bude umět tyto věci odvozovat<br>
a jehož výstup bude moci využít libovolný renderer.<br></blockquote><div><br></div><div> To se mi zatím zdá jako nejrozumnější argument v této diskusi.</div><div>A neexistuje třeba už nějaký takový preprocesor? Vybavuji si článek, ve kterém nějaký tým řešil, jak lépe zalamovat popisky v mapě (dokonce bych řekl, že to bylo pro OSM Carto), tak aby to vypadalo hezky. To s naším problémem jednopísmených předložek na koncích řádek docela souvisí.</div><div><br></div><div>H.<br></div></div></div></div>