<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2018-01-31 14:56 GMT+01:00 Matej Lieskovský <span dir="ltr"><<a href="mailto:lieskovsky.matej@gmail.com" target="_blank">lieskovsky.matej@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Opravdu chci vidět preprocesor, který zvládne rozpoznat "Dům V. Hálka"<br>
od "Jindřich V. Sálský" (fiktivní příklady).<br></blockquote><div><br></div><div>V předmětu tohoto vlákna stále ještě stojí "Nedělitelné mezery v názvech ulic". Nic víc, nic míň. A na to jsem taky reagoval.<br><br></div><div>H.<br></div></div></div></div>