<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><p>Pokud to neděláš přes openid (další zatím schovaná možnost: <a href="https://api.openstreetmap.cz/openid/id/18574" target="_blank">https://api.openstreetmap.cz/o<wbr>penid/id/18574</a>), tak se změny neprojeví hned, ale je potřeba počkat, až budou schváleny. Něco se schvaluje automaticky skriptem, něco se musí schválit ručně.</p></div></blockquote><div>Tak jsem se tím konečně prohrabala. </div><div>OpenId jsem vyhrábla z jinak nepoužívaného yahoo účtu, protože podle všeho ostatního se "prosté" OpenId zdá mrtvé, nepodařilo se mi ho nikde zprovoznit. Bývalo, že bylo možné používat OpenId přes Google, to mi ale nefunguje, zdá se, že přešli na novější systém.</div></div></div></div>