<div dir="ltr">Odvolávám, podařilo se mi to stáhnout ten json s hranicemi úkolů. <div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2018-02-10 15:50 GMT+01:00 majka <span dir="ltr"><<a href="mailto:majka.zem+talk@gmail.com" target="_blank">majka.zem+talk@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Nedaří se mi vyzkoumat nějaký lepší postup, než zamknout čtverec, stáhnout gpx, nahrát jen ty schránky z už udělaného a rozkouskovaného dotazu na overpass turbo, a zároveň bokem kontrolovat poi-importer, co se mu kde nelíbí...<br></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div><br></div></font></span></div></blockquote></div></div></div>